Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

O tamtych zapomnianych powiedzieć choć słowo
17.06.2010

Pod takim tytułem 17 czerwca 2010 roku w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie Anatola Diaczyńskiego, w którym uczestniczyła młodzież Liceum Ogólnokształcącego z Panią Dyrektor Janiną Reichert i Panią Joanną Anielską. Byli też przedstawiciele Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem. Pan Diaczyński na przykładzie swojej rodziny opowiedział losy wielu Polaków wygnanych z Ojczyzny i zesłanych w kazachskie stepy. Owe tragiczne lata, długo przemilczane i ukrywane Pan Anatol zna ze wspomnień swoich rodziców, krewnych i znajomych, którzy przeżyli katorgę. Mówił również o życiu współczesnych Polaków w Kazachstanie, o olbrzymich trudnościach związanych z powrotem do Polski, co jest marzeniem wielu potomków polskich zesłańców. Marzenie naszego gościa spełniło się. W 1995 r. udało mu się wrócić z rodziną do Polski na stałe. Podczas spotkania zaprezentował również swoją drogę twórczą i osiągnięcia literackie, szczególnie najnowsze publikacje.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13

Copyright MOK