Certyfikat Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
I miejsce wśród wyróżnionych Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem za "Rudnik nad Sanem – Polska Stolica Wikliny"
  Podkarpackie Perły
w Koronie 2011
Doceniony przez spolecznosc  Obecnie on-lineekspozycje sztuki
Wrota Podkarpackie
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Polska Organizacja Turystyczna
European Destinations of Excelle Nce
Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej
ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW w Rudniku nad Sanem
Jan Blicharz - przewóz osób - Bieliny
Pizzeria Rustica 2
Piekarnia "Graham"
Cukiernia "Pączek"
Wiktoria Serafin - "Międzu Rudną, a Sanem"
Przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomierskiej
Rudnickie archiwum fotograficzne - Strona Grześka Sekulskiego
Gospoda Nisko
Muzeum Ziemi Leżajskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu - Partner
Ekskluzywne galerie "Willow House" - Partner
Polska Wiklina - blog o wiklinie i sztuce wyplatania
Wiklinowa moda w Centrum Wikliniarstwa
Szlak Tradycyjnego Rzemiosła
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej
Motocykliści Rudnik nad Sanem
WDK Rzeszów

Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Rudnik nad Sanem
w ramach imprezy plenerowej "Wiklina 2015 Rudnik nad Sanem"
13.06.2015
003
1
004
2
005
3
006
4
007
5
008
6
009
7
012
8
014
9
015
10
022
11
026
12
028
13
030
14
031
15
032
16
033
17
035
18
036
19
039
20
040
21
041
22
042
23
043
24
048
25
051
26
053
27
054
28
055
29
058
30
062
31
064
32
065
33
066
34
067
35
068
36
069
37
070
38
071
39
073
40
074
41
075
42
076
43
077
44
078
45
079
46
080
47
081
48
082
49
083
50
084
51
085
52
086
53
087
54
088
55
089
56
090
57
094
58
095
59
096
60
097
61
098
62
102
63
103
64
104
65
105
66
106
67
107
68
108
69
109
70
111
71
112
72
113
73
114
74
115
75
116
76
117
77
119
78
120
79
121
80
122
81
124
82
125
83
126
84
127
85
128
86
131
87
134
88
135
89
137
90
138
91
139
92
140
93
141
94
142
95
143
96
145
97
146
98
147
99
148
100
150
101
152
102
153
103
154
104
155
105
156
106
158
107
159
108
160
109
161
110
162
111
163
112
164
113
165
114
166
115
167
116
168
117
169
118
170
119
171
120
172
121
173
122
174
123
176
124
177
125
178
126
179
127
180
128
181
129
182
130
183
131
184
132
185
133
186
134
187
135
188
136
189
137
190
138
191
139
192
140
193
141
196
142
197
143
198
144
199
145
200
146
201
147
202
148
203
149
204
150
205
151
206
152
207
153
208
154
209
155
210
156
211
157
212
158
213
159
215
160
216
161
217
162
218
163
219
164
220
165
222
166
223
167
225
168
226
169
228
170
229
171
230
172
232
173
234
174
236
175
237
176
239
177
240
178
244
179
245
180
247
181
248
182
250
183
252
184
253
185
254
186
255
187
256
188
257
189
258
190
259
191
260
192
261
193
262
194
263
195
264
196
265
197
266
198
267
199
268
200
269
201
270
202
271
203
273
204
276
205
277
206
278
207
280
208
281
209
284
210
285
211
287
212
288
213
289
214
290
215
291
216
293
217
294
218
295
219
296
220
297
221
298
222
299
223
300
224
301
225
302
226
303
227
304
228
308
229
309
230
310
231
311
232
312
233
313
234
314
235
315
236
316
237
317
238
318
239
319
240
320
241
321
242
322
243
324
244
325
245
326
246
327
247
328
248
329
249
Copyright MOK