Wielkanoc 2018 – życzenia nadesłali

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski
 2. Jerzy Paul Poseł na Sejm RP
 3. Dyrektor, Mieszkańcy i Pracownicy Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem
 4. Dyrektor Tomasz Wywrót oraz Pracownicy Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
 5. Wójt Gminy Harasiuki Henryk Bździuch oraz Przewodniczący Rady Dariusz Łebko
 6. Dyrektor i Pracownicy Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”
 7. Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku
 8. Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Zespołu szkół w Rudniku nad Sanem
 9. Dyrektor i Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie
 10. Krystian Rzemień Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie
 11. Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
 12. Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu
 13. Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach
 14. Kierownik, Pracownicy i Podopieczni Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem
 15. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Leszek Stępień
 16. Dyrektor i Pracownicy Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli
 17. Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem
 18. Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
 19. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki
 20. Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie
 21. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Bajek
 22. Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem
 23. Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem
 24. Naczelnik i Pracownicy Urzędu Pocztowego w Rudniku nad Sanem
 25.  Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 26. Dyrektor i Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem oraz Bibliotek Publicznych Gminy Jeżowe
 27. Prezes i Pracownicy Wydawnictwa Sztafeta
 28. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku, Maria Budkowska z Pracownikami
 29. Kierownictwo i Pracownicy Banku Spółdzielczego  O/ Rudnik nad Sanem
 30. Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach
 31. Zarząd  Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
 32. Dyrektor oraz Pracownicy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 33. Prezes i Pracownicy Telewizji Kablowej STELLA
 34. Robert Andrzejczyk Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 35. Dyrektor oraz Pracownicy Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
 36. Redakcja Podkarpackiego Informatora Kulturalnego
 37. Agata Linek – sekretarz Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”
 38. Dyrektor Dariusz Lewandowski-Socha i Pracownicy Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim
 39. Jan Maciej Łyko
 40. Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 41. Maria Piśko
 42. Maria Sieprawska