Galeria zdjęć Domu Kultury – 2007r.

Grudzień 2007r.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „Arka”

„Przegląd Twórczości Poetyckiej Pani Genowefy Szast”

Listopad 2007r.

Amatorski teatr LOGOS z Niżańskiego Centrum Kultury ‚Sokół’ na deskach Domu Kultury ‚Koszyczek’

Koncert organowy pt. „Tobie Ojczyzno” – Konrad Mastyło

Zebranie członków TMZR

Październik 2007r.

Spotkanie dyrektora MOK z przedstawicielami placówek oświatowych

Akcja „Pierwszaki” 2007 z Echam Dnia”

Koncert Konrada Mastyło z Krakowa

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy balkon 2007

Wrzesień 2007r.

Promocja „Polskiej Stolicy Wikliny”

Wiklinowa moda 2007 – Adam Krzykwa

Rudnik 2007 – Adam Krzykwa

Sierpień 2007r.

Dożynki Powiatowe – Jarocin 2007

Wybory Małej Miss i Małego Mistera Lata 2007

Wybory Miss Nastolatek Ziemi Niżańskiej 2007

Lipiec 2007r.

„Podróże z TVN Meteo”

Czerwiec 2007r.

Posiedzenie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

Zakończenie sezonu artystycznego 2006/2007

Wizyta dziennikarka pani Ewy Niedziałek – Szeliga z Radia Rzeszów

Kwiecień 2007r.

Wernisaż wystawy malarstwa Amatorskiego Klubu Plastycznego z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Marzec 2007r.

Dzień Kobiet – Nisko

Luty 2007r.

Piejo kury, piejo… – spotkanie z artystą ludowm Janem Kotem

Koncert „Do Szczęścia Klucz”

Gry i konkursy dla dzieci i młodzieży z nagrodami

Bal z Panią Zimą – zabawa karnawałowa dla dzieci

Seanse kinowe i lekcje wychowawcze o kulturze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Spotkanie z fotografem Adamem Krzykwą – rozstrzygnięcie konkursu

Sposób na nudę (zajęcia taneczne dla dzieci)

Wizyta dyr. MOK u Pana Jana Macieja Łyko

Walentynkowe serca (zajęcia plastyczne dla dzieci)

Zajęcia praktyczne z Panem A. Żelazko

Zajęcia praktyczne z Panem A. Żelazko

Zebranie członków TMZR

Styczeń 2007r.

Koncert „Do Szczęścia Klucz”

Zebranie członków TMZR