Logo: Centrum Wikliniarstwa
Obecnie on-line


"Z Przędzela po rektorskie berło ..."
Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Mieczysława Karasia - wybitnego naukowca pochodzącego z Przędzela w gm. Rudnik nad Sanem

20.11.2009
Prelekcja pt. "Przesłanie z przeszłości" - wykład Janusza Chmiela
05.03.2008 r.
Prelekcja nt. hr. Ferdynanda Hompescha - wykład Janusza Chmiela
25.10.2007 r.
Copyright MOK