Logo: Centrum Wikliniarstwa
Obecnie on-line

      Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem powstało w budynku Szkoły Powszechnej z 1890 roku, zlokalizowanej w sąsiedztwie kościoła, przy głównej ulicy miasta. Historia tego zabytkowego obiektu od początku jego istnienia związana była z oświatą, opieką, wychowaniem wielu pokoleń Rudniczan. Obecna funkcja tego budynku wynika z logicznego ciągu działań lokalnych władz, które właśnie tutaj stworzyły dogodne warunki rozwoju intelektualnego mieszkańców naszej gminy.

Centrum Wikliniarstwa ma dwa główne zadania:
- dbałość o historyczny i współczesny wizerunek rzemiosła o 135 letniej tradycji w naszym zagłębiu wikliniarskim
- promocję rzemiosła i miasta jako Polskiej Stolicy Wikliny.

W tym celu powstały sale wystaw wiklinowych wyrobów artystycznych i użytkowych, sala historyczna, ekspozycja etnograficzna, galeria malarstwa. Tu swoje miejsce znalazła biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi. W trosce o turystów powstał punkt informacji kulturalnej i turystycznej, który wskaże Gościom atrakcyjne miejsca w naszym mieście i regionie.

Pierwsze eksponaty stanowią prace z dziedziny wikliny artystycznej i użytkowej gromadzone od 2000r., stanowiące pokłosie konkursów wojewódzkiej imprezy gospodarczo-kulturalnej "Wiklina Rudnik nad Sanem". Wystawa etnograficzna i archeologiczna pochodzą ze zbiorów prywatnych. Sala historyczna uzupełniana jest przez darczyńców, którzy pragną dołożyć własną cegiełkę do wspólnego dzieła.

Tak bogaty wachlarz usług informacyjnych, kulturalnych, artystycznych, czytelniczych, promocyjnych przewidziany został w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Centrum Wikliniarstwa zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 41 wchodzi w skład Miejskiego Ośrodka Kultury. Główna siedziba MOK mieści się w zabytkowym budynku Domu Oświatowego przy ul. Grunwaldzkiej 17.

Opracowała:
Krystyna Wójcik

Copyright MOK