Logo: Centrum Wikliniarstwa
Obecnie on-line

"Z Przędzela po rektorskie berło ..."
Sesja naukowa poświęcona pamięci
prof. Mieczysława Karasia - wybitnego naukowca
pochodzącego z Przędzela w gm. Rudnik nad Sanem
20.11.2009
Copyright MOK