Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "PROMOCJA CZYTELNICTWA" Priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek. Zadanie: zakup nowości wydawniczych.

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; [...] jak również zwiększenie zainteresowania książką. Skierowany jest do bibliotek publicznych - instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich oraz bibliotek na obszarach zmarginalizowanych.

Biblioteka w Rudniku nad Sanem uczestniczy od początku w Programie Operacyjnym "PROMOCJA CZYTELNICTWA". Dzięki otrzymywanym środkom udaje się nam odnowić księgozbiory podręczne w naszych bibliotekach, jak również zapewnić dopływ nowości z literatury pięknej dla wszystkich grup wiekowych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2009r. program MKiDN przeznaczony dla bibliotek publicznych na zakupy nowości wydawniczych od 2010r. jest programem własnym Biblioteki Narodowej.

Wysokość dotacji w poszczególnych latach:

2016 r. - 5 400,00 zł
2015 r. - 5 400,00 zł
2014 r. - 4 300,00 zł
2013 r. - 4 300,00 zł
2012 r. - 4 300,00 zł
2011 r. - 4 410,00 zł
2010 r. - 3 000,00 zł
2009 r. - 2 600,00 zł
2008 r. - 8 000,00 zł
2007 r. - 8 000,00 zł
2006 r. - 8 800,00 zł
2005 r. - 10 250,00 zł

Copyright MOK