Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

Katalogi

1. Katalogi tradycyjne - kartkowe:

Biblioteka w Rudniku oraz filie w Kopkach i Przędzelu zamknęły tworzenie tradycyjnych katalogów kartkowych.

2. Katalogi on-line

Biblioteka w Rudniku opracowuje katalog elektroniczny w programie "Sowa".
Na dzień 31.12.2012r. wprowadzono 9 100 rekordów.
Katalog księgozbioru naszej biblioteki jest dostępny w Internecie.
Adres dostępu: http://www.rudnik-mokbp.sowwwa.pl.
Baza zawiera rekordy książek zakupionych od 1988 - 2012 roku.
Na bieżąco wprowadzane są książki nowe, które wpływają do biblioteki. Równocześnie uzupełniamy rekordy książek sprzed 1991 roku. Te zmiany są wczytywane na bieżąco do katalogu i czytelnik może je obserwować. Bazę można przeglądać wg dowolnych kryteriów: tytuł, autor lub hasło przedmiotowe. Wybierając w widoku: opis katalogowy, możemy obejrzeć okładki najnowszych książek a także zapoznać się z krótkim opisem ich treści.
Ze względu na niekompletność bazy danych nie jest możliwa elektroniczna usługa wypożyczania, zamawiania i rezerwowania książek.

Copyright MOK