Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

Kartoteki

Biblioteka opracowuje kartoteki wycinków prasowych w oparciu o artykuły prasowe z Nowin, Echa Dnia, Sztafety ,Tygodnika Nadwiślańskiego oraz z niektórych czasopism ogólnopolskich:

I. Rudnik nad Sanem

  1. Historia. Zabytki. Biografie
  2. Kultura
  3. Gospodarka. Samorząd
  4. Szkolnictwo. Sport. Różne
  5. Wikliniarstwo. Koszykarstwo

II. Wiklina Rudnik nad Sanem (impreza promocyjna)
III. Okolice Rudnika
IV. Ogólnopolskie Kolonijno-Wypoczynkowe Turnieje Szachowe Rudnik nad Sanem
(Kartoteka dokumentuje wszystkie turnieje szachowe. Materiał zebrał i opracował Pan Marek Piecuch z Rudnika, szachista i uczestnik turniejów).

Copyright MOK