Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

Działalność usługowa

  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych użytkownikom na zewnątrz oraz na miejscu w czytelniach
  • Udzielanie informacji użytkownikom z wykorzystaniem księgozbiorów bibliotek, katalogów, kartotek, Internetu i innych źródeł
  • "Usługi ksero oraz wydruki komputerowe (czarno-białe)"
  • Internet. Każdy zainteresowany może skorzystać bezpłatnie z dostępu do Internetu w czytelni Biblioteki w Rudniku, dysponującej 3 stanowiskami komputerowymi oraz 1 stanowiskiem w Filii Kopki.

Copyright MOK