Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

Czytelnictwo (stan na 31.12.2016)
 • wypożyczenia 15 601 wol.
 • czytelnicy 1 064
 • odwiedziny w wypożyczalni 9 300
 • odwiedziny w czytelni 1 110
 • liczba udzielonych informacji 525
Zbiory (stan na 31.12.2016)
Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem z filiami liczy 30 716 wol.
w tym:
 • literatura piękna dla dorosłych 14 005
 • literatura dla dzieci i młodzieży 9 495
 • literatura popularno-naukowa 7 216
 • książka mówiona 7 egz.
W 2016 r. do 3 bibliotek w gminie zakupiono 626 książek na łączna kwotę 14 400,00 zł

Środki na zakup zbiorów (w 2016 roku)
 • 9 000,00 zł ze środków organizatora
 • 5 400,00 zł z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Biblioteki Narodowej, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Działalność upowszechnieniowa (w 2016 roku)
 • ilość zorganizowanych form promocji książki i bibliotek: 57
 • ilość uczestników: 1 391
 • plakaty, wystawki, gazetki 38

Powyższą informację opracowano na podstawie obowiązującej dokumentacji bibliotek za 2016r. tj. Dziennika Biblioteki Publicznej, Rejestru Czytelników, Rejestru Udzielonych Informacji, Rejestru Użytkowników Czytelni. Wszystkie źródła są do wglądu w bibliotece.

 

Copyright MOK